integratiivinen psykoterapia

Tarjoan integratiivista psykoterapiaa sekä lyhytkestoisena että pitkäkestoisena. Lyhytpsykoterapian kesto on yleensä 8-20 kertaa ja pitkäkestoinen psykoterapia kestää yleensä 1-3 vuotta. Psykoterapia on mahdollista toteuttaa Kelan kuntoutuspsykoterapiana, maksusitoumuksella tai itse maksaen.


Lisäksi tarjoan yksittäisiä tai lyhytkestoisia neuvonta- ja kriisitapaamisia sekä yksilöille että pareille.


Yhteistyön aloittamisesta, sen sisällöstä ja kestosta keskustellaan ja sovitaan aina yhteisesti yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.


Integratiivisen psykoterapian viitekehys antaa psykoterapeutille valmiudet työskennellä mahdollisimman yksilöllisesti ja joustavasti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Lähtökohtana on asioiden ja ilmiöiden tarkasteleminen useammasta näkökulmasta, mikä mahdollistaa eri teorioiden ja menetelmien parhaan mahdollisen hyödyntämisen ja soveltamisen asiakaslähtöisesti. Integratiivisessa psykoterapiassa korostuu erityisesti terapiasuhde ja sen merkitys. Terapiaprosessia voi kuvailla yhteisenä tutkimusmatkana, jossa yhdistyy kahdenlaista asiantuntijuutta: asiakas oman elämänsä ja kokemustensa asiantuntijana ja terapeutti psykoterapian ja vuorovaikutuksen asiantuntijana.


Tarkempaa tietoa integratiivisesta psykoterapiasta: 

http://www.integratiivinenpsykoterapia.fi/psykoterapia/

 

Psykoterapia on lakeihin, asetuksiin ja eettisiin periaatteisiin perustuvaa ja valvottua terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Psykoterapiaa voi harjoittaa psykoterapeuttikoulutuksen saanut henkilö, jolla on psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus Valviralta. Voit tarkistaa terveydenhuollon ammattipätevyyteni sekä oikeuteni käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä Valviran JulkiTerhikki rekisteristä.